Město Trutnov
Výsledky hlasování na zasedání č. 202104 - 1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
Předsedajíci: Mgr. Adamec Konaného dne 01.03.2021
Hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 28
( Pozn: Mgr.Adamec )
2 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 28
( Pozn: Mgr.Adamec )
3 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
4 01 - Zahájení (schválení programu jednání) - financování kina Vesmír 30 11
( Pozn: Mgr.Adamec )
5 01 - Zahájení (schválení programu jednání) - informace ohledně Radničních listů 30 12
( Pozn: Mgr.Adamec )
6 01 - Zahájení (schválení programu jednání) - hlasování o pův. programu 30 28
( Pozn: Mgr.Adamec )
7 02 - Kontrola plnění usnesení 30 29
( Pozn: Ing.Seidel )
8 03a - Rozpočet města na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 6 - zmatečné 30 1
( Pozn: Mgr.Adamec )
9 03a - Rozpočet města na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 6 30 24
( Pozn: Mgr.Adamec )
10 03b - Rozpočet města na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 1 - vyřazení akce "Rekonstrukce kina Vesmír" 30 6
( Pozn: Mgr.Adamec )
11 03b - Rozpočet města na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 1 - původní návrh 30 21
( Pozn: Mgr.Adamec )
12 03c - Návratná finanční výpomoc - Stachelberg z. s. 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
13 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - hlasování o bodech 5, 7, 11, 12 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
14 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - body 1, 2 30 25
( Pozn: Mgr.Eichler )
15 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 3 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
16 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - přerušení bodu 4 30 15
( Pozn: Mgr.Eichler )
17 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 4 původní návrh 30 20
( Pozn: Mgr.Eichler )
18 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 6 30 24
( Pozn: Mgr.Eichler )
19 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 8 30 28
( Pozn: Mgr.Eichler )
20 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 9 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
21 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - přerušení bodu 10 30 6
( Pozn: Mgr.Eichler )
22 04b1 - Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 10 původní návrh 30 22
( Pozn: Mgr.Eichler )
23 04b2 - Pozemky - prodej (body 1-2) 30 28
( Pozn: Mgr.Eichler )
24 04b3 - Pozemky - smlouvy (body 1-7) - body 2, 3 30 27
( Pozn: Mgr.Eichler )
25 04b3 - Pozemky - smlouvy (body 1-7) - body 1, 4-7 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
26 04b4 - Pozemky - smlouvy (bod 1) 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
27 04b5 - Pozemky - smlouvy (bod 1) 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
28 04c1 - Havlíčkova čp. 6 - odepsání pohledávky 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
29 04c2 - Studenec čp. 63 - žádost o zastavení exekucí 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
30 04c3 - Zvonková čp. 463 - odepsání pohledávky 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
31 04c4 - Moravská čp. 217 a Mladobucká čp. 157 - odepsání pohledávky 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
32 04d1 - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV - Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
33 04d2 - Dlouhá čp. 60 - odepsání pohledávek 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
34 05a - Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - MEBYS Trutnov, s. r. o. 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
35 05b - Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. 30 27
( Pozn: Mgr.Adamec )
36 05c - Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - SK Horní Staré Město, z. s. 30 30
( Pozn: Mgr.Adamec )
37 06 - Dohoda o narovnání a novaci - "Bytové domy Červený kopec" dodatek č. 1 30 23
( Pozn: Mgr.Hendrych )
38 07 - Změny č. 3 Územního plánu Trutnov 30 23
( Pozn: Mgr.Hendrych )
39 08 - Financování rekonstrukce kina Vesmír na rok 2021-2022 30 24
( Pozn: Mgr.Hendrych )
40 09 - Projekt "Moderní Senior" 30 29
( Pozn: Mgr.Hendrych )
41 10 - Obnova majetku postiženého povodní - podání žádosti o dotaci 30 29
( Pozn: Mgr.Hendrych )
42 11 - OZV č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu 30 30
( Pozn: Mgr.Adamec )
43 12 - Strategie nakládání s odpady ve městě Trutnov 30 27
( Pozn: Mgr.Hendrych )
44 13 - Kulturní a sportovní ceny města za rok 2020 - protinávrh - p. Šafařík 30 6
( Pozn: Mgr.Hendrych )
45 13 - Kulturní a sportovní ceny města za rok 2020 - původní návrh 30 23
( Pozn: Mgr.Hendrych )
46 14 - Kontrolní výbor - plán kontrol. činnosti 1. pol. 2021 30 28
( Pozn: Ing.Luhan )