HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 01.03.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Horák      

   Nehlasovalo:
MgA. Libor Kasík      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek      

   Nehlasovalo:
MgA. Libor Kasík      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
MgA. Libor Kasík      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - financování kina Vesmír - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško
Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Ing. Tomáš Voborník  

   Proti:
Ing. Petr Gaisler Mgr. Pavel Káňa    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - informace ohledně Radničních listů - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 16
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Ing. Tomáš Voborník

   Proti:
Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - hlasování o pův. programu - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová

   Zdrželo se:
Mgr. Petr Sobotka Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení - Ing.Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
 Petr Ondráško      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 03a
Rozpočet města na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 6 - zmatečné - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 29
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Lucie Špetlová      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 03a
Rozpočet města na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 6 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan
 Petr Ondráško Mgr. Petr Sobotka    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 1 - vyřazení akce "Rekonstrukce kina Vesmír" - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 20
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan  Petr Ondráško
Mgr. Petr Sobotka Ing. Tomáš Voborník    

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Mgr. Radek Horák  Milan Lhoták  

   Nehlasovalo:
MUDr. Jozef Kochan      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 1 - původní návrh - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová      

   Proti:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan  Petr Ondráško

   Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Jaďuď JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 03c
Návratná finanční výpomoc - Stachelberg z. s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
 Petr Ondráško      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - hlasování o bodech 5, 7, 11, 12 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
 Milan Lhoták      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - body 1, 2 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek  Petr Ondráško
Mgr. Petr Sobotka      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 3 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - přerušení bodu 4 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
MUDr. Jiří David Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Ing. Petr Přívratský Mgr. Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka Ing. Tomáš Voborník  

   Proti:
Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák Ing. Vladislav Sauer  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička MUDr. Jozef Kochan Mgr. Jiří Paták
Ing. Michal Rosa  Juraj Sucháň  Martina Vágner Dostálová  

   Nehlasovalo:
 Lucie Špetlová      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 4 původní návrh - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová

   Proti:
 Petr Ondráško      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Ing. Petr Přívratský Mgr. Petr Sobotka
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 6 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Proti:
Ing. Zdeněk Jaďuď  Petr Ondráško    

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Iva Řezníčková


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 8 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
 Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Hendrych      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 9 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - přerušení bodu 10 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 5
Zdrželo se: 19
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan  Petr Ondráško
Mgr. Petr Sobotka Ing. Tomáš Voborník    

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Pavel Káňa JUDr. Zdeněk Ondráček
 Juraj Sucháň      

   Zdrželo se:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr
Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-12) - bod 10 původní návrh - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Martina Vágner Dostálová    

   Proti:
Ing. Václav Javůrek Mgr. Petr Sobotka    

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Petr Luhan  Petr Ondráško
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
 Lucie Špetlová      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 04b2
Pozemky - prodej (body 1-2) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      

   Nehlasovalo:
 Juraj Sucháň      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - smlouvy (body 1-7) - body 2, 3 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek  Petr Ondráško Mgr. Petr Sobotka  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - smlouvy (body 1-7) - body 1, 4-7 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - smlouvy (bod 1) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 04b5
Pozemky - smlouvy (bod 1) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 04c1
Havlíčkova čp. 6 - odepsání pohledávky - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 04c2
Studenec čp. 63 - žádost o zastavení exekucí - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 04c3
Zvonková čp. 463 - odepsání pohledávky - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 04c4
Moravská čp. 217 a Mladobucká čp. 157 - odepsání pohledávky - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 04d1
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV - Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 04d2
Dlouhá čp. 60 - odepsání pohledávek - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 05a
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - MEBYS Trutnov, s. r. o. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Mgr. Jiří Paták      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 05b
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď  Petr Ondráško  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 05c
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - SK Horní Staré Město, z. s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 06
Dohoda o narovnání a novaci - "Bytové domy Červený kopec" dodatek č. 1 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník  

   Proti:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek Mgr. Petr Sobotka  

   Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 07
Změny č. 3 Územního plánu Trutnov - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka    

   Nehlasovalo:
 Petr Ondráško      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 08
Financování rekonstrukce kina Vesmír na rok 2021-2022 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník

   Proti:
Ing. Petr Luhan  Petr Ondráško    

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Petr Sobotka


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 09
Projekt "Moderní Senior" - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
 Petr Ondráško      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 10
Obnova majetku postiženého povodní - podání žádosti o dotaci - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
JUDr. Zdeněk Ondráček      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 11
OZV č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 12
Strategie nakládání s odpady ve městě Trutnov - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Petr Luhan      

   Nehlasovalo:
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková    


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 13
Kulturní a sportovní ceny města za rok 2020 - protinávrh - p. Šafařík - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan
 Petr Ondráško Mgr. Petr Sobotka    

   Proti:
Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych Bc. Kateřina Hůlková MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková  Lucie Špetlová    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 13
Kulturní a sportovní ceny města za rok 2020 - původní návrh - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan
 Petr Ondráško Mgr. Petr Sobotka    

   Nehlasovalo:
MgA. Libor Kasík      


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 14
Kontrolní výbor - plán kontrol. činnosti 1. pol. 2021 - Ing.Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček  Petr Ondráško Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Mgr. Petr Horčička  Martina Vágner Dostálová