HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 4. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 20.09.2021Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Mgr. Jiří Paták      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 27
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler  Lucie Špetlová  

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
 Juraj Sucháň      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí - Ing.Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 03a
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 4 - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 03b
Návratná finanční výpomoc - Pečovatelská služba Trutnov - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy - hlasování o budu č. 8 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Proti:
Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy - hlasování o bodu č. 1 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová

   Proti:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Mgr. Iva Řezníčková      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy - hlasování o zbylých bodech č. 2-7, 9-19 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 04b2
Pozemky - smlouvy (body 1-5) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - smlouvy (body 1-2) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - smlouvy (body 1-14) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 04c1
V. Nezvala čp. 360, č. b. 31 (odepsání nevymah. pohledávek) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 04o1
Vyřazení neupotřebitelných předmětů - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Mgr. Petr Sobotka      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 05a
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Mgr. Petr Sobotka      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 05b
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Bc. Kateřina Hůlková Ing. Vladislav Sauer
MUDr. Antonín Vajcík      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 05b
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 05c
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě spol. MEBYS Trutnov, s. r. o. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 06
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. - zmatečné hlasování - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 10
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Eichler      

   Nehlasovalo:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Ing. Robert Fajfr Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Sobotka  Martina Vágner Dostálová    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 06
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 07
Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Proti:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr    

   Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Ing. Petr Luhan  

   Nehlasovalo:
Mgr. Petr Sobotka      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 08
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o protinávrhu (odložení materiálu na příští ZM) - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 11
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan

   Proti:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Vladislav Sauer  Lucie Špetlová  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Radek Horák Bc. Kateřina Hůlková
 Milan Lhoták Ing. Michal Rosa Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 08
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodu č. 6 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Proti:
Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa
Mgr. Jiří Paták      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Bc. Kateřina Hůlková MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová    

   Nehlasovalo:
Ing. Petr Přívratský      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 08
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodu č. 11 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Proti:
Mgr. Petr Horčička      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Bc. Kateřina Hůlková
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová    

   Nehlasovalo:
Ing. Petr Přívratský      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 08
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodu č. 13 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 17
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Proti:
Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Petr Horčička Mgr. Iva Řezníčková  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová      

   Nehlasovalo:
Ing. Petr Přívratský      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 08
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodech č. 24, 28, 29, 30 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 9
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Michal Rosa  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová      

   Zdrželo se:
Mgr. Ondřej Čalovka Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  

   Nehlasovalo:
Ing. Petr Přívratský      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 08
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o původním návrhu - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová  

   Proti:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Petr Sobotka      

   Zdrželo se:
Ing. Petr Luhan Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Ing. Petr Přívratský      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 09
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - hlasování o protinávrhu - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 18
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan

   Proti:
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Skokan  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 09
Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - hlasování o původním znění - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Tezcan      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 10
Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova - Mgr.Adamec
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle      

   Nehlasovalo:
 Lucie Špetlová      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 11
Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 12
Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce v Domově pro seniory - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 13a
Zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru - zmatečné hlasování - Ing.Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 18
Přítomni: 29
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan  Lucie Špetlová Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Ing. Robert Fajfr
Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík    


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 13a
Zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru - Ing.Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 13b
Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru - zmatečné hlasování - Ing.Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 29
Přítomni: 29
Návrh nebyl schválen.

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 13b
Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru - zmatečné hlasování - Ing.Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 9
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
Ing. Petr Luhan Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
Mgr. Ondřej Čalovka Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Martina Vágner Dostálová      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 13b,13c,14
Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru - Ing.Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 29
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník