CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 24.09.2018 Predsedajúci: Mgr.Adamec
16:00:06Nahrávka
16:01:4201 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:01:42Mgr. I. Adamec0Předložení
16:03:3101 Zahájení (schválení programu zasedání)
16:03:31Mgr. I. Adamec0Předložení
16:05:2302 Kontrola plnění usnesení
16:05:23Ing. Jan Seidel1Předložení
16:07:1003a Změny rozpočtu města TU na r.2018 - rozp. opatření č. 3
16:07:10Mgr. I. Adamec0Předložení
16:10:1603b Návratná fin. výpomoc - LaP Trutnov s.r.o.
16:11:2003c Návratné fin. výpomoci - PO města TU
16:11:21Mgr. I. Adamec0Předložení
16:12:0604b1 Pozemky - smlouvy (body 1-11)
16:12:10Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:13:4004b2 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
16:13:43Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:14:1804b3 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
16:14:20Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:14:4904b4 Pozemky - smlouvy (bod 1)
16:14:52Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:15:1904c1 Š. Stašek - odepsání nevymahatelné pohledávky
16:15:21Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:16:0304c2 V. Tykalová - odepsání nevymahatelných pohledávek
16:16:05Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:16:3504c3 H. Žerovnická - prominutí 1/2 poplatku z prodlení
16:16:37Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:17:0404o1 Vyřazení neupotř. předmětů
16:17:10Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:17:4105a Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
16:17:57Mgr. I. Adamec0Předložení
16:18:3905b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
16:18:42Mgr. I. Adamec0Předložení
16:19:5805c Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)-TJ Jiskra Bohuslavice n.ú., z.s.
16:20:01Mgr. I. Adamec0Předložení
16:20:4805d Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč)
16:20:50Mgr. I. Adamec0Předložení
16:22:0306 Dotace na tech. a dopravní infrastrukturu
16:22:06Ing. H. Horynová0Předložení
16:22:5207 Mikroprojekt měst Trutnov a Swidnica - Folklor bez hranic
16:22:56Ing. H. Horynová0Předložení
16:23:5008 Stimulace veřejnosti ke sportu
16:23:53Mgr. I. Adamec0Předložení
16:24:5509 Rozšíření předmětu činnosti ZŠ kpt. Jaroše
16:24:59Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:25:5710 Změny zřizovacích listin PO města
16:25:59Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:26:4411 Záměr úpravy systému nakládání s komunálním odpadem
16:26:46Mgr. I. Adamec0Předložení
16:28:11I. Řezníčková1Diskuse
16:30:56Mgr. I. Adamec0Předložení
16:31:4512 Různé
16:31:45Mgr. I. Adamec0Předložení
16:31:51JUDr.PhDr. Z. Ondráček Ph.D.1Diskuse
16:32:49Mgr. P. Sobotka1Diskuse
16:33:43Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:35:54Ing. J. Andrle Ph.D.1Diskuse
16:36:30Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:36:57Mgr. P. Sobotka2Diskuse
16:38:13Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:39:07Mgr. P. Sobotka3Diskuse
16:39:27Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:39:46Mgr. P. Sobotka4Diskuse
16:40:31Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:41:57Ing. Miroslav Franc1Diskuse
16:42:03Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:42:37Ing. J. Andrle Ph.D.2Diskuse
16:42:57Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:43:11Mgr.Bc. R. Hásek1Diskuse
16:43:55Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:46:54Ing. H. Horynová1Diskuse
16:47:29Mgr. I. Adamec0Diskuse