CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 25.06.2018 Predsedajúci: Mgr.Adamec
16:00:49Nahrávka
16:01:5801 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:01:58Mgr. I. Adamec0Předložení
16:04:1501 Zahájení (schválení programu zasedání)
16:04:15Mgr. I. Adamec0Předložení
16:05:2902 Kontrola plnění usnesení, přehled plnění invest. akcí
16:05:29Ing. Jan Seidel1Předložení
16:07:2003a Změny rozpočtu města TU na r.2018-rozp. opatření č.2
16:07:24Mgr. I. Adamec0Předložení
16:12:5103b Závěrečný účet města TU za r.2017
16:12:53Mgr. I. Adamec0Předložení
16:19:4103c Schválení účetní závěrky města TU za r.2017
16:19:44Mgr. I. Adamec0Předložení
16:20:5403d Návratná fin. výpomoc - Česká lesnická akademie TU
16:20:56Mgr. I. Adamec0Předložení
16:22:2404a1 Záměr prodeje - st.p.47 spolu s čp.18 (restaurace) a p.p.93/1
16:22:27Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:23:2704b1 Pozemky - smlouvy (body 1-3)
16:23:31Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:24:1504b2 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
16:24:17Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:24:5004b3 Pozemky - smlouvy (bod 1)
16:24:53Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:25:2504b4 Majetek města - různé
16:25:27Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:26:06Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:27:34Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:28:0304c1 H.Rejlová - odepsání pohledávky - byt Náchodská čp.1
16:28:07Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:28:10Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:28:4104d1 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti-loděnice, po zveřejnění
16:28:43Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:29:1905a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Krkonoše-svazek měst a obcí
16:29:22Mgr. I. Adamec0Předložení
16:30:1605b Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Trutnov trails, z.s.
16:30:18Mgr. I. Adamec0Předložení
16:31:2405c Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - SPARTAK TRUTNOV, z.s.
16:31:27Mgr. I. Adamec0Předložení
16:32:3405d Dotace SOCIÁLNÍ SLUŽBY (nad 50.000,00 Kč) - Oblastní charita TU
16:32:36Mgr. I. Adamec0Předložení
16:33:29MUDr. A.Vajcík1Diskuse
16:34:32Mgr. I. Adamec0Předložení
16:35:1005e Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
16:35:12Mgr. I. Adamec0Předložení
16:36:1005f Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
16:36:12Mgr. I. Adamec0Předložení
16:37:2405g Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Olfin Car Ski team, z.s.
16:37:26Mgr. I. Adamec0Předložení
16:38:2906 Stezka pověstí - změna partnerů projektu
16:38:33Ing. H. Horynová0Předložení
16:40:4807 Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města
16:40:51Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:41:5508 Složení Zastupitelstva města Trutnova - volby 2018
16:42:00Mgr. I. Adamec0Předložení
16:43:1409 Rozšíření předmětu činnosti ZŠ Komenského
16:43:17Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:44:0210 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
16:44:05Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:45:33I. Řezníčková1Diskuse
16:47:02Mgr. I. Adamec0Diskuse
16:47:22Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:53:0212 Záměr "transformace" Mostu k životu o.p.s.
16:53:15Mgr. T. Hendrych0Předložení
16:54:1313 Zápis o kontrole č.1/2018, 2/2018, 3/2018 kontrolního výboru
16:54:23Mgr.Bc. R. Hásek0Diskuse
16:54:40M. Šubrt0Diskuse
16:54:43M. Šubrt1Diskuse
16:55:33Mgr. I. Adamec0Předložení
16:55:5514a Založení Nadačního fondu při ON Trutnov, a.s.
16:55:57Mgr. I. Adamec0Předložení
16:59:3714b Zřízení odloučeného pracoviště ZŠ kpt. Jaroše v Náchodě
16:59:47Mgr. I. Adamec0Předložení
17:04:0714 Různé
17:04:35Mgr. I. Adamec0Předložení
17:07:28MUDr. S. Šidáková1Diskuse
17:09:00Mgr. P. Sobotka1Diskuse
17:10:23Mgr. I. Adamec0Diskuse
17:12:08Mgr. Michaela Dědková1Diskuse
17:13:08MgA. L. Kasík1Diskuse
17:14:35Mgr. I. Adamec0Diskuse
17:14:40Mgr. P. Sobotka2Diskuse
17:16:10Ing. Lumír Labík1Diskuse
17:16:51JUDr. D. Rada1Diskuse
17:18:04Mgr. I. Adamec0Diskuse
17:18:52Mgr. P. Sobotka3Diskuse
17:19:41Ing. Přívratský1Diskuse
17:21:04Mgr. I. Adamec0Diskuse