CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5.zasedání Zastupitelstva města Trutnova
 
Dátum konania: 07.12.2020 Predsedajúci: Mgr.Adamec
15:59:355.zasedání Zastupitelstva města Trutnova
16:02:2401 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:04:5801 Zahájení (schválení programu jednání)
16:05:3102 Kontrola plnění usnesení
16:07:5803a Rozpočet města na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 5
16:09:5303b Rozpočet města na rok 2021
16:19:15Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:23:00Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:24:56Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:27:54Mgr. P.Sobotka2Diskuse
16:29:42Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:36:09P.Ondráško1Diskuse
16:38:36JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
16:40:23Mgr. P.Sobotka3Diskuse
16:43:56Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
16:47:05Ing. P.Luhan1Diskuse
16:47:37Mgr. P.Sobotka4Diskuse
16:51:29Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:55:0903c Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
16:56:3603a1 MEBYS Trutnov s. r. o.:Dodatek č.10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě
16:57:24Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:58:1604b1 Pozemky - smlouvy (body 1-14)
16:58:57Ing. V.Javůrek0Diskuse
16:59:5304b1 Pozemky - smlouvy (body 1-14)
16:59:58Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:02:35Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:05:0904b2 Pozemky - smlouvy (body 1-4)
17:06:3704b3 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
17:07:47Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:12:36Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:14:59Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:16:0604c1 I. Langerová (dříve Kopecká) - odepsání pohledávky
17:16:5704o1 Vyřazení neupotřebitelných předmětů
17:17:3205a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Klub železničních modelářů Trutnov, p. s.
17:18:04Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:19:4105b Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Jónová Andrea
17:20:22Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:21:26MgA. L.Kasík1Diskuse
17:23:1405c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
17:24:1505d Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
17:25:3105e Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Olfin Car Ski team, z. s.
17:26:5606 Zásady č. 1/2020 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
17:27:5107 Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Trutnov
17:28:4708 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města
17:29:5609 Rezignace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova
17:30:29Ing. P.Luhan1Diskuse
17:34:44Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:36:09Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:37:33Mgr. I.Adamec0Předložení
17:37:45Mgr. P.Sobotka2Diskuse
17:38:25JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:39:53Mgr. P.Sobotka3Diskuse
17:40:33Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:41:32Ing. P.Luhan2Diskuse
17:44:2810 Petice - "Za obnovení provozu porodnice Oblastní nemocnice Trutnov"
17:45:51Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:47:10Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:49:09JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:51:33MUDr. A.Vajcík1Diskuse
17:53:58Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:58:04Mgr. I.Řezníčková2Diskuse
18:02:4311 Zápis o kontrole č. 2 - 2020 Kontrolního výboru
18:02:54Ing. P.Luhan1Diskuse
18:12:13Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:12:59Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:15:03Ing. P.Luhan2Diskuse
18:15:38MgA. L.Kasík1Diskuse
18:18:16Mgr. T.Hendrych1Diskuse
18:19:07Ing. P.Luhan3Diskuse
18:20:18Ing. R.Fajfr2Diskuse
18:23:25Ing. R.Fajfr3Diskuse
18:25:4612 Různé
18:25:46Mgr. I.Adamec0Předložení
18:28:17Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
18:29:44Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:32:21Ing. R.Fajfr4Diskuse
18:34:23Mgr. I.Řezníčková2Diskuse
18:35:34Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:37:26Ing. P.Luhan4Diskuse