CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 01.03.2021 Predsedajúci: Mgr. Adamec
16:00:3501 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:07:1001 Zahájení (schválení programu jednání)
16:07:19Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:07:51Ing. P.Luhan1Diskuse
16:10:5202 Kontrola plnění usnesení
16:11:55Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:12:50Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:15:05Ing. T.Voborník1Diskuse
16:18:48Mgr. T.Hendrych1Diskuse
16:19:09Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:20:34Mgr. T.Hendrych2Diskuse
16:21:5303a Rozpočet města na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 6
16:23:2303b Rozpočet města na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 1
16:36:14Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:39:06Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:45:33JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
16:46:41Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:49:09Ing. T.Voborník1Diskuse
16:49:51Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:51:23MgA. L.Kasík1Diskuse
16:55:21Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:57:16Ing.arch. M.Rosa1Diskuse
17:01:39Ing. R.Fajfr3Diskuse
17:03:50MgA. L.Kasík1Diskuse
17:04:12Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:08:55Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:09:54Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:15:00Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:15:55Ing. V.Javůrek3Diskuse
17:16:42Ing. T.Voborník2Diskuse
17:18:5003c Návratná finanční výpomoc - Stachelberg z. s.
17:19:32Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:21:03Mgr. T.Eichler1Diskuse
17:22:1604b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
17:23:58JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:24:23Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:24:34Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:25:5704b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
17:26:40Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:32:12Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:32:13Mgr. I.Adamec2Diskuse
17:32:15Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:36:48Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:37:02Ing. V.Javůrek3Diskuse
17:37:57Ing. V.Javůrek4Diskuse
17:38:4204b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
17:39:19Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:40:5304b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
17:41:21Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:46:34JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:48:1804b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
17:50:07Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:52:52Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:54:41Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:57:0004b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
17:57:36Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:58:5004b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
18:00:19Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:01:31Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
18:03:4204b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
18:04:15Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:08:1604b1 Pozemky - smlouvy (body 1-12)
18:08:22JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.0Diskuse
18:10:3404b2 Pozemky - prodej (body 1-2)
18:11:10Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:12:55Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:13:4404b3 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
18:14:00Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:14:58Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:15:38Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:16:2104b3 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
18:16:31Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:18:27Mgr. T.Eichler0Předložení
18:19:0604b4 Pozemky - smlouvy (bod 1)
18:19:4104b5 Pozemky - smlouvy (bod 1)
18:20:1804c1 Havlíčkova čp. 6 - odepsání pohledávky
18:21:0704c2 Studenec čp. 63 - žádost o zastavení exekucí
18:21:3604c3 Zvonková čp. 463 - odepsání pohledávky
18:22:0004c4 Moravská čp. 217 a Mladobucká čp. 157 - odepsání pohledávky
18:22:2704d1 TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV - Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti
18:23:1504d2 Dlouhá čp. 60 - odepsání pohledávek
18:23:28Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
18:35:4405a Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - MEBYS Trutnov, s. r. o.
18:36:3605b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
18:37:1605c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - SK Horní Staré Město, z. s.
18:38:0906 Dohoda o narovnání a novaci - "Bytové domy Červený kopec" dodatek č. 1
18:39:05Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:41:0807 Změny č. 3 Územního plánu Trutnov
18:42:34Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:46:52Ing. arch. Smilnický1Diskuse
18:50:01Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:54:46Ing. V.Javůrek2Diskuse
19:03:11Ing. P.Přívratský1Diskuse
19:04:0108 Financování rekonstrukce kina Vesmír na rok 2021-2022
19:04:28Mgr. P.Sobotka1Diskuse
19:13:41Ing. R.Fajfr1Diskuse
19:17:57MgA. L.Kasík1Diskuse
19:18:59Ing. P.Luhan1Diskuse
19:21:4509 Projekt "Moderní Senior"
19:22:2910 Obnova majetku postiženého povodní - podání žádosti o dotaci
19:23:1711 OZV č. 3/2021, o místním poplatku z pobytu
19:23:41Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
19:24:3812 Strategie nakládání s odpady ve městě Trutnov
19:31:43Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
19:37:32Ing. R.Fajfr1Diskuse
19:42:17Mgr. P.Sobotka1Diskuse
19:46:06Ing. V.Javůrek1Diskuse
19:50:2513 Kulturní a sportovní ceny města za rok 2020
19:52:09Mgr. P.Sobotka1Diskuse
19:55:12Ing. R.Fajfr1Diskuse
19:55:23Ing. R.Fajfr1Diskuse
20:00:07MgA. L.Kasík1Diskuse
20:03:3114 Kontrolní výbor - plán kontrol. činnosti 1. pol. 2021
20:04:13Ing. P.Luhan1Diskuse
20:05:3815 Různé
20:12:55Mgr. P.Sobotka1Diskuse
20:17:29Ing. P.Luhan1Diskuse
20:24:32Mgr. T.Eichler1Diskuse
20:25:38Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
20:28:07Ing. R.Fajfr1Diskuse
20:36:29Ing. V.Javůrek1Diskuse
20:38:32Ing. P.Luhan2Diskuse
20:39:37Ing. V.Javůrek2Diskuse
20:43:50Mgr. I.Adamec0Předložení
20:44:17Ing. Jan Seidel1Předložení