CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 13.12.2021 Predsedajúci: Mgr. Adamec
16:04:0301 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:05:0501 Zahájení (schválení programu jednání)
16:05:08Mgr. I.Adamec0Předložení
16:07:44Ing. T.Voborník1Diskuse
16:08:40Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:09:5402 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:10:30Ing. Jan Seidel1Předložení
16:11:37Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:12:22Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:15:02Mgr. T.Hendrych1Diskuse
16:15:37Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:17:10Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:18:40Ing. V.Javůrek3Diskuse
16:20:3203a Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 5
16:20:36Mgr. I.Adamec0Předložení
16:24:20Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:27:48Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:28:43Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
16:31:31Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:36:51Mgr. P.Sobotka2Diskuse
16:38:1403b Pravidla rozpočtového provizoria města Trutnova
16:38:24Mgr. I.Adamec0Předložení
16:46:10Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:46:56Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
16:48:33Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:51:56Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:57:53Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:58:13Ing. T.Voborník1Diskuse
17:01:36Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:01:49Mgr. P.Sobotka2Diskuse
17:03:02Ing. P.Luhan1Diskuse
17:03:49Mgr. P.Sobotka3Diskuse
17:06:03Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:09:22Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:10:28Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:11:14Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:12:3203c Střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2023-2027
17:12:36Mgr. I.Adamec0Předložení
17:13:4304b1 Pozemky - smlouvy (body 1-14)
17:13:50Mgr. T.Eichler0Předložení
17:14:20Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:16:1104b2 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
17:16:19Mgr. T.Eichler0Předložení
17:16:42Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:17:27Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:17:38Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:18:41Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:19:0604b3 Pozemky - prodej (body 1-4)
17:19:09Mgr. T.Eichler0Předložení
17:19:19Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:22:08Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:22:3604b4 Pozemky - smlouvy (body 1-4)
17:22:41Mgr. T.Eichler0Předložení
17:22:50Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:23:19Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
17:24:2804b4 Pozemky - smlouvy (body 1-4)
17:24:33Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:24:36Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:25:3704b4 Pozemky - smlouvy (body 1-4)
17:26:1004b5 Pozemky - smlouvy (bod 1)
17:26:12Mgr. T.Eichler0Předložení
17:26:4404b6 Pozemky - nájemní smlouvy (bod 1)
17:26:47Mgr. T.Eichler0Předložení
17:27:55Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:28:5404c1 Polská čp. 116, U Hřiště čp. 372 (odepsání nevymah. pohledávek)
17:28:56Mgr. T.Eichler0Předložení
17:29:3204c2 Náchodská čp. 268 (odepsání pohledávek)
17:29:34Mgr. T.Eichler0Předložení
17:30:0904c3 Hluboký příkop čp. 147, č. b. 2 (odepsání pohledávky)
17:30:11Mgr. T.Eichler0Předložení
17:30:4104c4 Polská čp. 173 (odepsání pohledávky)
17:30:43Mgr. T.Eichler0Předložení
17:31:5304d1 MEBYS Trutnov s.r.o.: Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
17:31:55Mgr. T.Eichler0Předložení
17:32:4705a Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Trutnov - město draka z.s.
17:32:50Mgr. I.Adamec0Předložení
17:33:5105b Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Rýbrcoul - duch hor, z. s.
17:33:55Mgr. I.Adamec0Předložení
17:34:1505c Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
17:34:16Mgr. I.Adamec0Předložení
17:34:4405d Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Trutínek - rodinné centrum, z.s.
17:34:46Mgr. I.Adamec0Předložení
17:35:1905e Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - HC TRUTNOV, z. s.
17:35:21Mgr. I.Adamec0Předložení
17:35:52Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:36:45Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:38:01Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:38:3305f Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - SK Horní Staré Město, z. s.
17:38:35Mgr. I.Adamec0Předložení
17:39:0905g Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:39:11Mgr. I.Adamec0Předložení
17:39:5806 Změna č. 1 regulačního plánu Trutnov - Nové Dvory: návrh č. 1.4, návrh úhrady nákladů
17:49:23Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:50:1707 Pořízení sněžné rolby
17:50:19Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:51:09Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:51:31Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:52:0708 Organizační opatření č. 2/2021
17:52:10Mgr. I.Adamec0Předložení
17:53:1309 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství v Trutnově
17:53:19Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:53:42Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:55:02Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:55:35Ing. Vendula Kasperová1Diskuse
17:55:59JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:58:32Ing. Vendula Kasperová1Diskuse
17:58:58Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:59:42Ing. Vendula Kasperová1Diskuse
18:00:34Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:01:39Mgr. T.Hendrych0Diskuse
18:01:42Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:02:52Ing. Vendula Kasperová1Diskuse
18:03:17JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.2Diskuse
18:04:33Ing. Vendula Kasperová1Diskuse
18:06:19JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.2Diskuse
18:06:45Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:09:19Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:10:42Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:12:05Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:12:49Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:13:2710 Zápis o kontrole č. 4-2021 kontrolního výboru
18:13:38Ing. P.Luhan0Diskuse
18:15:10Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:15:56Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:16:1811a Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18:16:21Mgr. I.Adamec0Předložení
18:17:23Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:18:0811b Dovolba orgánů města
18:18:10Mgr. I.Adamec0Předložení
18:23:10Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:26:1211b Dovolba orgánů města
18:26:14Mgr. I.Adamec0Předložení
18:27:5911b Dovolba orgánů města
18:28:03Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:29:0311b Dovolba orgánů města
18:29:10Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:29:5811b Dovolba orgánů města
18:30:00Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:30:04Mgr. I.Adamec0Předložení
18:30:10MgA. L.Kasík1Diskuse
18:30:35Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:31:24Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
18:31:28Mgr. T.Eichler0Diskuse
18:31:36Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:45:47JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.0Diskuse
18:47:39Ing. Michal Rosa1Předložení
18:51:12MgA. L.Kasík2Diskuse
18:51:27Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:52:2911b Dovolba orgánů města
18:53:0111b Dovolba orgánů města
18:53:36Ing. Michal Rosa1Předložení
18:54:2811b Dovolba orgánů města
18:54:39Ing. Michal Rosa1Předložení
18:58:19Ing. Jan Seidel1Diskuse
18:59:30Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
18:59:38Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
19:00:06Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
19:00:09Ing. R.Fajfr1Diskuse
19:00:42Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
19:01:44Mgr. I.Adamec1Diskuse
19:02:30Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
19:03:1012 Diskuze
19:03:22Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
19:03:41Ing. V.Javůrek1Diskuse
19:04:23Mgr. P.Sobotka1Diskuse
19:04:58Mgr.Leoš Křemenský1Diskuse
19:05:18Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
19:05:30Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
19:05:56Mgr. T.Hendrych0Diskuse
19:07:19Ing. R.Fajfr1Diskuse
19:08:26Ing.arch. M.Rosa0Diskuse
19:08:28Mgr. P.Sobotka2Diskuse
19:09:42Ing. David Jelínek1Diskuse
19:10:41Mgr. T.Eichler0Diskuse
19:10:57Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
19:11:23Ing.arch. M.Rosa0Diskuse