CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 20.09.2021 Predsedajúci: Mgr. Adamec
15:59:084. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
15:59:2001 Zahájení (volba návrhového výboru)
15:59:20Mgr. I.Adamec0Předložení
16:11:3501 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:13:0601 Zahájení (schválení programu jednání)
16:13:16Mgr. I.Adamec0Předložení
16:15:1102 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:15:19Ing. Jan Seidel1Předložení
16:16:45Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:18:06Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:18:58Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:21:17Ing. P.Luhan1Diskuse
16:22:05Ing. David Jelínek1Diskuse
16:23:5603a Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 4
16:24:00Mgr. I.Adamec0Předložení
16:35:01Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:35:30Mgr. T.Eichler0Diskuse
16:35:40Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:36:03Mgr. P.Sobotka2Diskuse
16:37:05Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:37:25Ing. P.Luhan1Diskuse
16:37:40Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:39:15Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:39:36Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:40:29Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:41:24Mgr. J.Paták0Diskuse
16:41:49Mgr. J.Paták1Diskuse
16:42:11Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:43:02MgA. L.Kasík1Diskuse
16:45:5703b Návratná finanční výpomoc - Pečovatelská služba Trutnov
16:46:02Mgr. I.Adamec0Předložení
16:46:33Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:47:50Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
16:48:28host1Diskuse
16:49:20Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:49:47host1Diskuse
16:51:0504b1 Pozemky - smlouvy (body 1-19)
16:51:08Mgr. T.Eichler0Předložení
16:51:27Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:51:40Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:51:51L.Špetlová1Diskuse
16:52:11Mgr. T.Eichler0Předložení
16:52:25Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
16:52:43Mgr. T.Eichler0Diskuse
16:53:29Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:54:07Mgr. T.Eichler0Předložení
16:54:4704b1 Pozemky - smlouvy (body 1-19)
16:55:01Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:55:28Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:57:35Mgr. T.Eichler0Diskuse
16:58:22Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:59:15Mgr. I.Adamec0Diskuse
16:59:38Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:00:21Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:01:00Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:02:14Ing. V.Javůrek3Diskuse
17:03:29Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:04:01Ing. T.Voborník1Diskuse
17:05:14Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:05:51Ing. V.Javůrek4Diskuse
17:06:38Ing. T.Voborník2Diskuse
17:07:1504b1 Pozemky - smlouvy (body 1-19)
17:07:19Mgr. T.Eichler0Předložení
17:07:4604b2 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
17:07:49Mgr. T.Eichler0Předložení
17:08:10Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:10:0704b3 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
17:10:09Mgr. T.Eichler0Předložení
17:10:3804b4 Pozemky - smlouvy (body 1-14)
17:10:40Mgr. T.Eichler0Předložení
17:11:2404c1 V. Nezvala čp. 360, č. b. 31 (odepsání nevymah. pohledávek)
17:11:29Mgr. T.Eichler0Předložení
17:11:5804o1 Vyřazení neupotřebitelných předmětů
17:12:00Mgr. T.Eichler0Předložení
17:12:16Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:12:40Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:13:1505a Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
17:13:17Mgr. I.Adamec0Předložení
17:14:0405b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:14:06Mgr. I.Adamec0Předložení
17:14:43Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:15:5905c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě spol. MEBYS Trutnov, s. r. o.
17:16:00Mgr. I.Adamec0Předložení
17:16:5506 Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.
17:16:57Mgr. I.Adamec0Předložení
17:18:2407 Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě
17:18:26Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:19:12Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:20:17Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:21:25Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:21:38Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:22:00Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:23:02Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:23:05Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:23:34Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:24:25Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:25:2008 Změna č. 4 územního plánu Trutnov
17:25:21Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:27:45Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:28:13Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:28:44Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:29:13Ing. T.Voborník1Diskuse
17:30:29Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:30:44Ing. V.Javůrek3Diskuse
17:32:00Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:32:55Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:33:10Ing. V.Javůrek4Diskuse
17:33:46Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:34:16Ing. V.Javůrek5Diskuse
17:34:47Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:35:3408 Změna č. 4 územního plánu Trutnov
17:35:39Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:35:41Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:37:0408 Změna č. 4 územního plánu Trutnov
17:37:06Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:39:12Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:39:3508 Změna č. 4 územního plánu Trutnov
17:39:38Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:40:49Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:41:1608 Změna č. 4 územního plánu Trutnov
17:41:20Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:43:32Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:44:19Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:44:41Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:45:2108 Změna č. 4 územního plánu Trutnov
17:46:1009 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
17:46:12Mgr. I.Adamec0Předložení
17:46:54Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:48:18Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:48:39Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:49:4609 Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
17:50:0810 Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova
17:50:12Mgr. I.Adamec0Předložení
17:50:5111 Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
17:50:53Mgr. T.Eichler0Předložení
17:51:40Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:51:56Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:52:11M.Vágner Dostálová1Diskuse
17:52:45Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:53:1312 Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce v Domově pro seniory
17:53:15Mgr. T.Eichler0Předložení
17:53:55Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:54:21Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:54:5513a Zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru
17:55:07Ing. P.Luhan0Diskuse
17:56:11Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:57:0013b Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru
17:57:06Ing. P.Luhan0Diskuse
17:58:1913c Zápis o kontrole č. 3-2021 kontrolního výboru
17:58:23Ing. P.Luhan0Diskuse
17:58:27Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:59:13Ing. David Jelínek1Diskuse
17:59:43Mgr. P.Sobotka2Diskuse
18:02:44Ing. Jaroslav Semerák1Diskuse
18:04:14Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:04:55Mgr.Radek Svoboda1Diskuse
18:05:30Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:06:58Ing. David Jelínek1Diskuse
18:07:29Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:08:29Mgr. I.Adamec0Diskuse
18:08:51Mgr. I.Tezcan1Diskuse
18:09:27Ing. David Jelínek1Diskuse
18:10:16Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:11:04Mgr. I.Adamec0Diskuse