Město Trutnov
Výsledky hlasování na zasedání č. 202143 - 4. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
Předsedajíci: Mgr. Adamec Konaného dne 20.09.2021
Hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
2 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
3 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 3
( Pozn: Mgr.Adamec )
4 01 - Zahájení (volba návrhového výboru) 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
5 01 - Zahájení (schválení programu jednání) 30 30
( Pozn: Mgr.Adamec )
6 02 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí 30 29
( Pozn: Ing.Seidel )
7 03a - Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 4 30 22
( Pozn: Mgr.Adamec )
8 03b - Návratná finanční výpomoc - Pečovatelská služba Trutnov 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
9 04b1 - Pozemky - smlouvy - hlasování o budu č. 8 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
10 04b1 - Pozemky - smlouvy - hlasování o bodu č. 1 30 20
( Pozn: Mgr.Eichler )
11 04b1 - Pozemky - smlouvy - hlasování o zbylých bodech č. 2-7, 9-19 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
12 04b2 - Pozemky - smlouvy (body 1-5) 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
13 04b3 - Pozemky - smlouvy (body 1-2) 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
14 04b4 - Pozemky - smlouvy (body 1-14) 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
15 04c1 - V. Nezvala čp. 360, č. b. 31 (odepsání nevymah. pohledávek) 30 30
( Pozn: Mgr.Eichler )
16 04o1 - Vyřazení neupotřebitelných předmětů 30 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
17 05a - Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) 30 29
( Pozn: Mgr.Adamec )
18 05b - Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) 30 25
( Pozn: Mgr.Adamec )
19 05b - Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) 30 30
( Pozn: Mgr.Adamec )
20 05c - Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě spol. MEBYS Trutnov, s. r. o. 30 28
( Pozn: Mgr.Adamec )
21 06 - Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. - zmatečné hlasování 30 19
( Pozn: Mgr.Adamec )
22 06 - Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. 30 27
( Pozn: Mgr.Adamec )
23 07 - Návrh pojmenování nově vznikajících ulic v Trutnově-Horním Starém Městě 30 24
( Pozn: Mgr.Hendrych )
24 08 - Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o protinávrhu (odložení materiálu na příští ZM) 30 8
( Pozn: Mgr.Hendrych )
25 08 - Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodu č. 6 30 10
( Pozn: Mgr.Hendrych )
26 08 - Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodu č. 11 30 10
( Pozn: Mgr.Hendrych )
27 08 - Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodu č. 13 30 9
( Pozn: Mgr.Hendrych )
28 08 - Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o bodech č. 24, 28, 29, 30 30 9
( Pozn: Mgr.Hendrych )
29 08 - Změna č. 4 územního plánu Trutnov - hlasování o původním návrhu 30 19
( Pozn: Mgr.Hendrych )
30 09 - Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - hlasování o protinávrhu 29 8
( Pozn: Mgr.Adamec )
31 09 - Obecně závazná vyhláška města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - hlasování o původním znění 29 28
( Pozn: Mgr.Adamec )
32 10 - Zásady č. 2/2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova 29 27
( Pozn: Mgr.Adamec )
33 11 - Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov 29 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
34 12 - Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce v Domově pro seniory 29 29
( Pozn: Mgr.Eichler )
35 13a - Zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru - zmatečné hlasování 29 11
( Pozn: Ing.Luhan )
36 13a - Zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru 29 28
( Pozn: Ing.Luhan )
37 13b - Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru - zmatečné hlasování 29 0
( Pozn: Ing.Luhan )
38 13b - Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru - zmatečné hlasování 29 20
( Pozn: Ing.Luhan )
39 13b,13c,14 - Zápis o kontrole č. 2-2021 kontrolního výboru 29 29
( Pozn: Ing.Luhan )