CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 05.09.2022 Predsedajúci: Ing. arch. Rosa
16:00:065. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
16:02:0301 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:04:5501 Zahájení (schválení programu jednání)
16:04:59Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:05:5602 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:06:01Ing. Jan Seidel1Předložení
16:07:47Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:09:06Ing. T.Voborník1Diskuse
16:09:40Ing. P.Luhan1Diskuse
16:10:28Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
16:11:09Ing. T.Voborník2Diskuse
16:12:0502 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:12:08Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:13:03 Výroční zpráva Městské policie Trutnov za rok 2021
16:13:24mjr. Ing. Jiří Böhm1Diskuse
16:19:01Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:20:13mjr. Ing. Jiří Böhm1Diskuse
16:20:32plk.Mgr.Pavel Škandera1Diskuse
16:30:19Mgr. I.Adamec2Diskuse
16:31:00plk.Mgr.Pavel Škandera1Diskuse
16:33:43Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:35:07plk.Mgr.Pavel Škandera1Diskuse
16:39:01JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
16:43:09plk.Mgr.Pavel Škandera1Diskuse
16:46:08Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:48:04plk.Mgr.Pavel Škandera1Diskuse
16:48:36Mgr.Radek Svoboda1Diskuse
16:57:57Ing. P.Luhan1Diskuse
16:58:44Mgr.Radek Svoboda1Diskuse
16:59:08Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:59:4103a Rozpočet města na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 3
17:00:05Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:05:22Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:06:36Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:11:48Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:13:17Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:15:48Ing. T.Voborník1Diskuse
17:17:50Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:19:02Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:20:01Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:20:43Ing. P.Luhan1Diskuse
17:21:47Ing. R.Fajfr3Diskuse
17:22:48Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:24:3203b Darovací smlouva a smlouva o spolupráci - Nadační fond při Oblastní nemocnici a. s.
17:24:34Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:25:4403c Pomoc Ukrajině - přehled čerpání peněžních prostředků vyčleněných z veřejných zdrojů
17:25:47Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:26:40Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:27:24Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:27:584b1 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
17:28:03Mgr. T.Eichler0Předložení
17:29:004b2 Pozemky - smlouvy (body 1-3)
17:29:03Mgr. T.Eichler0Předložení
17:30:044b3 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
17:30:07Mgr. T.Eichler0Předložení
17:30:25Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:30:40Mgr. T.Eichler0Předložení
17:31:23Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:37:22Mgr. T.Eichler0Předložení
17:37:574b3 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
17:38:37Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:39:57Mgr. T.Eichler0Předložení
17:40:284b3 Pozemky - smlouvy (body 1-7)
17:40:594b4 Pozemky - smlouvy (body 1-4)
17:41:01Mgr. T.Eichler0Předložení
17:41:434c1 Tichá čp. 524, Trutnov (odepsání nevymah. pohledávky)
17:41:46Mgr. T.Eichler0Předložení
17:43:004d1 Nebytová jednotka č. 391/101 v domě čp.391 v ul. Pražská, Trutnov (býv. restaurace Na Pražské)
17:43:00Mgr. T.Eichler0Předložení
17:44:49Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:48:40Mgr. T.Eichler0Předložení
17:48:45Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:49:28Mgr. T.Eichler0Předložení
17:50:225a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Dotkni se křídel, z. s.
17:50:28Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:51:175b Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
17:51:19Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:53:23JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:55:52Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:57:03JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
17:58:07Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:58:56Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:00:07Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:00:445c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - FK Sokol Volanov, z. s.
18:00:46Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:01:265d Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - MFK Trutnov, z. s.
18:01:28Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:02:035e Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
18:02:05Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:02:25Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:02:58Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:03:336 Chodník Polská, Správa železnic - "Smlouva o budoucím předání a převzetí vyvolané investice"
18:03:36Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:04:497 Financování rekonstrukce mostu e.č. TRU-016 "Prosklená lávka přes ulici Na Struze" na rok 2022-2023
18:04:51Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:05:30Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:06:09Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:06:498 Přísedící Okresního soudu v Trutnově
18:06:51Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:07:359 Městská vlaková linka
18:07:36Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:08:00Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:11:18Mgr. I.Adamec1Diskuse
18:15:27Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:16:45Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:17:37Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:17:44Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:18:21Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:19:52JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
18:22:00Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:24:27JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
18:24:42Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:25:21Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:26:24Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:27:02Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:28:19Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:29:39Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:29:46Ing. P.Luhan1Diskuse
18:30:46Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:32:4310 Zápis o kontrole č. KV-1/2022
18:32:57Ing. P.Luhan0Diskuse
18:34:04JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
18:34:58Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:35:14Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:37:05Mgr. T.Hendrych1Diskuse
18:38:04Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:38:15Mgr. T.Hendrych1Diskuse
18:38:20Ing. P.Luhan1Diskuse
18:39:19Mgr. I.Adamec1Diskuse
18:42:00Ing. R.Fajfr2Diskuse
18:42:56Mgr. T.Hendrych1Diskuse
18:43:24JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.2Diskuse
18:45:04Mgr. T.Hendrych2Diskuse
18:45:48Ing. David Jelínek1Diskuse
18:47:46JUDr.PhDr. Z.Ondráček Ph.D.1Diskuse
18:48:28Ing. R.Fajfr3Diskuse
18:50:08Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:51:13Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:51:4311 Různé
18:52:03Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:52:53Mgr. T.Eichler0Diskuse
18:53:31Mgr. I.Adamec1Diskuse
18:56:50Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:57:37MgA. L.Kasík1Diskuse
18:58:11Ing. T.Voborník1Diskuse
19:01:14Mgr. P.Sobotka2Diskuse
19:03:32Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
19:03:56Ing. David Jelínek1Diskuse
19:04:44Ing. R.Fajfr1Diskuse
19:06:31Ing. V.Javůrek2Diskuse
19:07:24Mgr. T.Hendrych0Diskuse
19:08:16Ing. T.Voborník2Diskuse
19:09:16Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
19:09:52Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
19:09:56Mgr. I.Adamec2Diskuse
19:13:26Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
19:15:16Mgr. I.Adamec2Diskuse
19:18:51Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse