CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 07.03.2022 Predsedajúci: Ing. arch. Rosa
16:00:135. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
16:00:3301 Zahájení (schválení programu jednání)
16:00:36Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:03:4801 Zahájení (schválení programu jednání)
16:03:57Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:04:46Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:05:09Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:05:29Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:05:51Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:06:1402 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:07:09Ing. Jan Seidel1Předložení
16:09:19Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:09:59Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:11:06Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:11:37Ing. T.Voborník1Diskuse
16:12:03Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:13:09Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:14:25Ing. David Jelínek1Diskuse
16:15:03Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:15:3203a Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 6 Ing. arch. Rosa
16:15:36Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:16:3503b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
16:16:38Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:21:13Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:22:43Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:23:22Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:24:08Ing. T.Voborník1Diskuse
16:25:03Ing. David Jelínek1Diskuse
16:25:41Ing. T.Voborník1Diskuse
16:26:31Ing. David Jelínek1Diskuse
16:26:47Ing. T.Voborník1Diskuse
16:27:15Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:27:59Ing. T.Voborník1Diskuse
16:28:51Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:31:07Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:32:16Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:33:13Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:33:39Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:33:52Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:34:21Mgr. I.Adamec2Diskuse
16:35:01Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:35:07Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:37:59Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:38:05Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:38:50Mgr. I.Adamec3Diskuse
16:39:34Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:39:39Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:40:03Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:40:11Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:40:30Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:41:51Mgr. I.Adamec4Diskuse
16:43:12Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:43:32Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:43:40Ing. V.Javůrek3Diskuse
16:43:44Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
16:44:52Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:45:40Ing. V.Javůrek4Diskuse
16:46:13Ing. David Jelínek1Diskuse
16:46:54Ing. V.Javůrek4Diskuse
16:47:00Ing. David Jelínek1Diskuse
16:47:12Ing. V.Javůrek4Diskuse
16:51:58Mgr. I.Řezníčková2Diskuse
16:52:22Mgr. T.Eichler0Předložení
16:53:11Mgr. I.Řezníčková2Diskuse
16:53:28Mgr. T.Eichler0Diskuse
16:53:57Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:54:01Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:24:14Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:25:3103b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
17:25:33Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:26:1803b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
17:26:19Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:27:0203b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
17:27:03Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:27:4803b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
17:27:49Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:28:3303b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
17:28:34Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:29:2303b Rozpočet města Trutnova na rok 2022 Ing. arch. Rosa
17:29:24Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:29:27Mgr. I.Adamec0Diskuse
17:29:51Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:31:1903c Pomoc Ukrajině Ing. arch. Rosa
17:31:21Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:33:10Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:34:24Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:37:24Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
17:37:58Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
17:38:52Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:39:00Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
17:39:33Mgr. T.Eichler1Diskuse
17:39:46Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:41:35Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:42:54Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:43:1903d Návratná finanční výpomoc - ZŠ, Trutnov, V Domcích 448
17:43:25Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:44:2004b1 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
17:44:25Mgr. T.Eichler0Předložení
17:45:2804b2 Pozemky - smlouvy (body 1-3)
17:45:30Mgr. T.Eichler0Předložení
17:46:0904b3 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
17:46:12Mgr. T.Eichler0Předložení
17:46:23Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:46:33Mgr. T.Eichler0Předložení
17:47:01Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:49:11Ing. David Jelínek1Diskuse
17:49:57Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:51:19Mgr. T.Eichler0Předložení
17:51:21Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:55:24Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:55:34Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:56:18Mgr. T.Eichler0Předložení
17:57:09Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:58:32Mgr.Leoš Křemenský1Diskuse
17:59:55Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:59:58Mgr. I.Adamec1Diskuse
18:01:22Ing. V.Javůrek3Diskuse
18:01:57Ing. Klára Bednářová1Diskuse
18:02:19Ing. V.Javůrek3Diskuse
18:02:23Mgr. T.Eichler0Předložení
18:02:5804b3 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
18:03:2204b4 Pozemky - smlouvy (body 1-8)
18:03:24Mgr. T.Eichler0Předložení
18:04:0804c1 Odpisy pohledávek - "Milostivé léto" - dle bodu 25 z. č. 286/2021 Sb. Mgr.Eichler
18:04:11Mgr. T.Eichler0Předložení
18:05:2404c2 Palackého čp. 105, č.b. 4 (odepsání pohledávek)
18:05:27Mgr. T.Eichler0Předložení
18:05:5504c3 Na Struze čp. 153, č.b. 2.1 (odepsání pohledávky) Mgr. Eichler
18:05:57Mgr. T.Eichler0Předložení
18:06:2704d1 Restaurace Rubín (odepsání pohledávky) Mgr. Eichler
18:06:28Mgr. T.Eichler0Předložení
18:06:5505a Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
18:06:59Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:07:17Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:07:51Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:08:2405b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
18:08:26Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:08:37Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
18:09:08Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:09:54Mgr. I.Řezníčková2Diskuse
18:10:24Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:10:5105c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě MEBYS Trutnov, s. r. o. Ing. arch. Rosa
18:10:53Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:11:5606 Návrh na zrušení pojmenování ulic Petrklíčová a Sasanková v Trutnově - Horním Starém Městě Mgr.Hendrych
18:12:00Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:13:0707 Přísedící Okresního soudu v Trutnově Ing. arch. Rosa
18:13:09Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:13:4908 OZV - školské obvody a části školských obvodů ZŠ Mgr.Hendrych
18:13:52Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:14:26Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:15:03Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:15:51Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
18:16:56Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:17:03Mgr.Dušan Rejl1Diskuse
18:17:36Mgr. T.Hendrych0Předložení
18:18:0309 Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova Mgr. Eichler
18:18:07Mgr. T.Eichler0Předložení
18:19:5110 Zástupci města v právnických osobách Ing. arch. Rosa
18:19:53Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:20:4511 KV - Zápis o kontrole č. 5 - 2021 Ing. Luhan
18:20:50Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:22:30Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:22:56Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:23:03Mgr. I.Řezníčková1Diskuse
18:23:49Ing. David Jelínek1Diskuse
18:24:18Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:24:25Ing. R.Fajfr2Diskuse
18:24:55Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:25:2512 KV - Plán kontrol na 1. pol. 2022 Ing. Luhan
18:25:27Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:26:21Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:27:16Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
18:27:32Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:28:1113 Různé Ing. arch. Rosa
18:28:12Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:28:47M.Vágner Dostálová1Diskuse
18:30:30Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:31:25Ing. David Jelínek1Diskuse
18:32:23Ing. V.Javůrek2Diskuse
18:33:01Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:37:28Mgr. T.Hendrych1Diskuse
18:38:33Mgr. T.Eichler0Předložení
18:41:19Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:42:10Ing. V.Javůrek3Diskuse
18:44:42Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:45:24Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
18:49:24Ing.arch. Michal Rosa1Předložení