HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 07.03.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - hlasování o doplněném programu - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí - Ing. Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 03a
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 6 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Václav Javůrek    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 (Parkoviště u nemocnice) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 21
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek  

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
MUDr. Antonín Vajcík      

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Bc. Kateřina Hůlková  Martina Vágner Dostálová Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 (Regenerace nám. Hraničářů) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 20
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek Mgr. Ivana Tezcan  

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Iva Řezníčková MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 (Dotace na TI) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 22
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek Mgr. Ivana Tezcan  

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Tomáš Voborník  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 (Silvestrovský ohňostroj) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 16
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Ivana Tezcan

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Bc. Kateřina Hůlková  Milan Lhoták
Mgr. Petr Skokan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 (Trutnovský jarmark) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 17
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Iva Řezníčková
Mgr. Ivana Tezcan      

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová      

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Radek Horák Bc. Kateřina Hůlková  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 (Cirk-UFF) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 21
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Iva Řezníčková

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík      

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ivana Tezcan Ing. Tomáš Voborník  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 03b
Rozpočet města Trutnova na rok 2022 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Proti:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek Mgr. Iva Řezníčková

   Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Jaďuď      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 03c
Pomoc Ukrajině - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 03d
Návratná finanční výpomoc - ZŠ, Trutnov, V Domcích 448 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-8) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      

   Nehlasovalo:
Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 04b2
Pozemky - smlouvy (body 1-3) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - smlouvy (hlasování o bodu 1) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - smlouvy (hlasování o bodu 2) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Ivana Tezcan    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - smlouvy (body 1-8) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 04c1
Odpisy pohledávek - "Milostivé léto" - dle bodu 25 z. č. 286/2021 Sb. - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 04c2
Palackého čp. 105, č.b. 4 (odepsání pohledávek) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 04c3
Na Struze čp. 153, č.b. 2.1 (odepsání pohledávky) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 04d1
Restaurace Rubín (odepsání pohledávky) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 05a
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Proti:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr    

   Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Jaďuď      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 05b
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 05c
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě MEBYS Trutnov, s. r. o. - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 06
Návrh na zrušení pojmenování ulic Petrklíčová a Sasanková v Trutnově - Horním Starém Městě - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 07
Přísedící Okresního soudu v Trutnově - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 08
OZV - školské obvody a části školských obvodů ZŠ - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 09
Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 10
Zástupci města v právnických osobách - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 28
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 11
KV - Zápis o kontrole č. 5 - 2021 - Ing. Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Tomáš Hendrych    

   Nehlasovalo:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 12
KV - Plán kontrol na 1. pol. 2022 - Ing. Luhan
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 27
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr
Ing. Petr Gaisler Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň
 Lucie Špetlová