CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 25.04.2022 Predsedajúci: Ing. arch. Rosa
16:01:215. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
16:03:2701 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:03:38Mgr. J.Paták1Diskuse
16:03:39MgA. L.Kasík1Diskuse
16:03:41Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:04:4701 Zahájení (schválení programu jednání)
16:04:50Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:05:3202 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:05:36Ing. Jan Seidel1Předložení
16:06:52Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:07:31Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:10:10Ing. T.Voborník1Diskuse
16:10:28Ing. V.Javůrek2Diskuse
16:11:00Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:11:2503a Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 1
16:11:43Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:15:37Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:16:58Mgr.Dušan Rejl1Diskuse
16:17:34Mgr. J.Paták0Diskuse
16:18:33Mgr. P.Skokan1Diskuse
16:19:05Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:19:32Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:19:49Mgr. J.Paták1Diskuse
16:19:54Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:21:02Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:21:29Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:23:24Mgr. T.Hendrych0Diskuse
16:24:41Ing. P.Luhan1Diskuse
16:25:22Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:26:25Mgr. I.Adamec2Diskuse
16:27:45Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:27:51Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:28:30Ing. David Jelínek1Diskuse
16:28:44Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:28:56Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:30:02Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:30:10Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:30:5303b Čerpání prostředků vyčleněných na pomoc Ukrajině
16:31:03Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:31:56Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:33:32Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:33:50Mgr. T.Hendrych1Diskuse
16:34:07Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
16:34:56Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:35:47Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:37:07Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:39:25Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:40:27Mgr. T.Eichler2Diskuse
16:42:14Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
16:43:07MgA. L.Kasík1Diskuse
16:44:12Mgr. T.Hendrych1Diskuse
16:45:07M.Vágner Dostálová1Diskuse
16:46:13Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:46:21Mgr. P.Skokan1Diskuse
16:46:59Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:48:01Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:49:23Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:50:0104b1 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
16:50:09Mgr. T.Eichler0Předložení
16:52:0204b2 Pozemky - smlouvy (body 1-6)
16:52:06Mgr. T.Eichler0Předložení
16:52:21Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:53:30Mgr. T.Eichler0Předložení
16:53:35Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:54:31Ing. R.Fajfr1Diskuse
16:55:27Mgr. T.Hendrych1Diskuse
16:56:17Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:57:41Ing. R.Fajfr2Diskuse
16:58:19Ing.arch. M.Rosa1Diskuse
17:01:14Mgr. T.Eichler0Předložení
17:01:3904b3 Pozemky - bezúplatný převod (body 1-3)
17:01:42Mgr. T.Eichler0Předložení
17:02:1604b4 Pozemky - smlouvy (body 1-6)
17:02:18Mgr. T.Eichler0Předložení
17:02:42Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:02:52Mgr. T.Eichler0Předložení
17:03:53Mgr. P.Sobotka2Diskuse
17:05:25Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:06:28Mgr. T.Eichler0Předložení
17:06:33Mgr. P.Sobotka3Diskuse
17:06:53Mgr. T.Eichler0Předložení
17:07:2404b4 Pozemky - smlouvy (body 1-6)
17:07:26Mgr. T.Eichler0Předložení
17:07:5504c1 Lípová čp. 69 (odepsání pohledávek)
17:08:03Mgr. T.Eichler0Předložení
17:08:10Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:09:06Mgr. T.Eichler0Předložení
17:09:3504c2 Pampelišková čp. 504 (odepsání pohledávek)
17:09:39Mgr. T.Eichler0Předložení
17:10:0604d1 Nevyužití předkupního práva ke st. pozemkům pod garážemi v ul. Spodní v Trutnově
17:10:14Mgr. T.Eichler0Předložení
17:11:2304o1 Vyřazení neupotřebitelných předmětů
17:11:25Mgr. T.Eichler0Předložení
17:12:0404o2 Majetek města - ostatní - darování žulového kvádru
17:12:06Mgr. T.Eichler0Předložení
17:13:3705a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
17:13:40Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:14:3805b Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Stachelberg, z. s.
17:14:41Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:15:59Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:16:37Mgr. T.Eichler1Diskuse
17:17:08Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:17:42Mgr. T.Eichler1Diskuse
17:18:23Ing. Z.Jaďuď1Diskuse
17:18:53Mgr. T.Eichler2Diskuse
17:19:30Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:19:45Mgr. T.Eichler3Diskuse
17:19:54Ing. P.Luhan1Diskuse
17:20:30Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:20:46Mgr. T.Eichler2Diskuse
17:21:01Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:21:3305c Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:21:41Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:21:48Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:22:18Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:22:26Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:22:49Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:23:11Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:23:4205d Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
17:23:52Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:24:05Ing. P.Luhan1Diskuse
17:24:33Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:25:12Ing. P.Luhan1Diskuse
17:25:42Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:26:45MgA. L.Kasík1Diskuse
17:28:25Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:29:45Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:31:16Ing. P.Luhan2Diskuse
17:31:37Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:33:0406 Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MKČR a města v r. 2022
17:33:14Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:34:2907 Kulturní cena města Trutnova
17:34:42Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:35:11Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:35:30Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:38:28Mgr. P.Káňa1Diskuse
17:39:05Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:39:22Ing. R.Fajfr2Diskuse
17:39:58Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:40:06Ing. P.Luhan1Diskuse
17:40:09host1Diskuse
17:40:15Ing. P.Luhan1Diskuse
17:40:39Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:40:52Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:41:33Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:41:38MgA. L.Kasík1Diskuse
17:43:06M.Vágner Dostálová1Diskuse
17:44:03Ing. J.Andrle Ph.D.2Diskuse
17:44:27Ing. R.Fajfr3Diskuse
17:45:52MgA. L.Kasík1Diskuse
17:46:13Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:46:15Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:46:5207 Kulturní cena města Trutnova
17:46:53host1Diskuse
17:52:10Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:52:27Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:54:52Ing. J.Andrle Ph.D.1Diskuse
17:55:03Ing. R.Fajfr1Diskuse
17:55:54Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:56:4107 Kulturní cena města Trutnova
17:56:43host1Diskuse
17:58:13Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:58:5407 Kulturní cena města Trutnova
17:58:57host1Diskuse
17:59:29Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
18:00:5808 Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
18:01:14Mgr. T.Eichler0Předložení
18:02:0409 Různé
18:02:06Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:02:19Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:03:03Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
18:03:05Ing. David Jelínek1Diskuse
18:03:40Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:07:00Ing. Jan Seidel1Předložení
18:07:12Ing. Jan Seidel1Diskuse
18:08:01Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
18:08:30Ing. R.Fajfr1Diskuse
18:09:37Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
18:09:46Mgr. P.Sobotka2Diskuse
18:10:57Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse