HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 2. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 25.04.2022Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí - Ing. Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 31
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 03a
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 1 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Sobotka
Mgr. Ivana Tezcan      

   Nehlasovalo:
Ing. Michal Rosa      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 03b
Čerpání prostředků vyčleněných na pomoc Ukrajině - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Ing. Michal Rosa      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-5) - zmatečné hlasování - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 9
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Ing. Zdeněk Jaďuď  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Bc. Kateřina Hůlková Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan Ing. Michal Rosa
Mgr. Petr Skokan      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-5) - zmatečné hlasování - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 4
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Michal Rosa


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 04b1
Pozemky - smlouvy (body 1-5) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 04b2
Pozemky - smlouvy (body 1-6) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 04b3
Pozemky - bezúplatný převod (body 1-3) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - smlouvy (body 1-6) - hlasování o bodu 6 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
JUDr. Zdeněk Ondráček      

   Nehlasovalo:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ivana Tezcan    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - smlouvy (body 1-6) - hlasování o bodech 1, 3, 4, 5 (bod 2 byl stažen žadatelem) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 04c1
Lípová čp. 69 (odepsání pohledávek) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 04c2
Pampelišková čp. 504 (odepsání pohledávek) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 04d1
Nevyužití předkupního práva ke st. pozemkům pod garážemi v ul. Spodní v Trutnově - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Václav Javůrek    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 04o1
Vyřazení neupotřebitelných předmětů - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 04o2
Majetek města - ostatní - darování žulového kvádru - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 05a
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 05b
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Stachelberg, z. s. - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan
 Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Robert Fajfr      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 05c
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr    

   Nehlasovalo:
 Lucie Špetlová      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 05d
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - hlasování o výrocích 7-10 (Bojiště) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Proti:
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Petr Luhan    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Ivana Tezcan


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 05d
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - hlasování o výrocích 1-6 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 06
Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MKČR a města v r. 2022 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Nehlasovalo:
Ing. Robert Fajfr Ing. Václav Javůrek    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 07
Kulturní cena města Trutnova - hlasování o slovo hosta (Věchet) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 3
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 1
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek MgA. Libor Kasík Ing. Petr Luhan
JUDr. Zdeněk Ondráček Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Proti:
MUDr. Jiří David MUDr. Jozef Kochan Ing. Vladislav Sauer  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Mgr. Pavel Káňa  Milan Lhoták
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová  

   Nehlasovalo:
Mgr. Jiří Paták      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 07
Kulturní cena města Trutnova - hlasování o slovo hosta (Libnar) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 13
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek MgA. Libor Kasík
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Ing. Petr Přívratský
Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
Mgr. Ivana Tezcan MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan
Mgr. Jiří Paták Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
 Martina Vágner Dostálová      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 07
Kulturní cena města Trutnova - hlasování o slovo hosta (Pour) - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 2
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek MgA. Libor Kasík
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Ing. Petr Přívratský
Mgr. Iva Řezníčková Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan
MUDr. Antonín Vajcík      

   Proti:
 Lucie Špetlová      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan Mgr. Jiří Paták
Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer  Juraj Sucháň  Martina Vágner Dostálová

   Nehlasovalo:
Ing. Robert Fajfr Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 07
Kulturní cena města Trutnova - hlasování o udělení KC p. Šafaříkovi - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 4
Zdrželo se: 21
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Jaroslav Andrle Ing. Robert Fajfr Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Václav Javůrek
Ing. Petr Luhan Mgr. Petr Sobotka Mgr. Ivana Tezcan  

   Proti:
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík Mgr. Iva Řezníčková

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Petr Gaisler Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková
MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 07
Kulturní cena města Trutnova - hlasování o udělení KC p. Molnárovi - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Václav Javůrek
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Milan Lhoták
JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa
Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Lucie Špetlová Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Ing. Zdeněk Jaďuď Ing. Petr Luhan    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 08
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 32
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Ing. Jaroslav Andrle Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David
Mgr. Tomáš Eichler Ing. Robert Fajfr Ing. Petr Gaisler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička Bc. Kateřina Hůlková Ing. Zdeněk Jaďuď
Ing. Václav Javůrek Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Milan Lhoták Ing. Petr Luhan JUDr. Zdeněk Ondráček Mgr. Jiří Paták
Ing. Petr Přívratský Ing. Michal Rosa Mgr. Iva Řezníčková Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Lucie Špetlová
Mgr. Ivana Tezcan  Martina Vágner Dostálová MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník