CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 17.04.2023 Predsedajúci: Ing. arch. Rosa
16:00:592. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
16:02:5301 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:04:0701 Zahájení (schválení programu jednání)
16:04:10Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:05:2402 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:05:25Ing. Jan Seidel1Předložení
16:06:26Ing. T.Voborník1Diskuse
16:08:20Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:09:59Ing. David Jelínek1Diskuse
16:10:29Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:11:0102c Výroční zpráva MP Trutnov za rok 2022
16:11:36plk.Mgr.Martin Lelka1Diskuse
16:18:59Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:20:42plk.Mgr.Martin Lelka1Diskuse
16:21:11npor. Bc. Miloš Mervart1Diskuse
16:34:48Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:37:33MUDr. P.Plzák1Diskuse
16:40:00MUDr. P.Plzák1Diskuse
16:40:41Ing. T.Voborník1Diskuse
16:42:30Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:46:54npor. Bc. Miloš Mervart1Diskuse
16:49:20Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:49:42Mgr.Radek Svoboda1Diskuse
16:57:21Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
16:57:30Ing. T.Voborník2Diskuse
17:00:3703a Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 2
17:00:39Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:01:34Ing. T.Voborník1Diskuse
17:02:10Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:03:15Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:03:46Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:04:53Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:05:14Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:06:54Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:06:59MUDr. P.Plzák1Diskuse
17:07:17Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:07:25Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:07:48Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:07:55MUDr. P.Plzák2Diskuse
17:08:06Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:08:3903b Smlouva o zápůjčce - Odkanalizování obce Babí - dodatek č. 1
17:08:42Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:10:3403c Odpis nevymah. pohl. Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas
17:10:35Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:11:05Ing. T.Voborník1Diskuse
17:12:12Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:12:3303d Využití disponibilních prostředků na účtech města
17:12:35Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:13:5003e Čerpání prostředků vyčleněných na pomoc Ukrajině
17:13:53Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:14:454b1 Pozemky - smlouvy
17:14:47Mgr. T.Eichler0Předložení
17:15:464b2 Pozemky - smlouvy
17:15:49Mgr. T.Eichler0Předložení
17:16:374b3 Pozemky - smlouvy (body 1-6)
17:16:40Mgr. T.Eichler0Předložení
17:17:2704b4 Pozemky - smlouvy (body 1-2)
17:17:29Mgr. T.Eichler0Předložení
17:18:0904b5 Pozemky a spoluvlastnický podíl na nemovit. věcech - prodej, bezúplatný převod
17:18:10Mgr. T.Eichler0Předložení
17:18:44Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:19:18Mgr. T.Eichler0Předložení
17:19:424c1 Horská čp. 142, č. b. 2 (odepsání nevymah. pohledávky)
17:19:44Mgr. T.Eichler0Předložení
17:21:01Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:21:25Ing. T.Voborník1Diskuse
17:22:15Mgr. T.Eichler0Předložení
17:23:024L1 Pozemky - vstup do Honebního společenstva Babí
17:23:02Mgr. T.Eichler0Předložení
17:24:08Mgr. I.Adamec2Diskuse
17:24:39Ing. Jaroslav Semerák1Diskuse
17:25:45Mgr. I.Adamec3Diskuse
17:26:26Ing. Jaroslav Semerák1Diskuse
17:26:59Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:27:415a Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč)
17:27:43Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:28:295b Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - SBTS - Klub vojenské historie Trutnov, p.s.
17:28:31Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:29:1705c Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
17:29:19Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:30:4505d Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - ZPA Smart Energy, a.s.
17:30:47Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:32:12Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:34:0805e Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč)
17:34:09Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:34:30MUDr. P.Plzák1Diskuse
17:36:28Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:37:31Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:38:16MgA. L.Kasík1Diskuse
17:39:11MUDr. P.Plzák2Diskuse
17:41:5805f Dotace SPORT
17:42:00Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:42:27Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:43:46Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:45:27Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:46:14Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:46:3505g Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:46:37Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:46:52Ing. T.Voborník1Diskuse
17:47:27Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:49:13Ing. T.Voborník1Diskuse
17:49:49MUDr. P.Plzák1Diskuse
17:50:16Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:50:4005h Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč)
17:50:42Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:51:216 Změna č. 4 územního plánu Trutnov - doplnění obsahu změny
17:51:24Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:53:22Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:53:44Ing. David Jelínek1Diskuse
17:55:05Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:55:12Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:55:51Mgr. T.Hendrych0Diskuse
17:56:157 Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MKČR a města v r. 2023
17:56:18Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:56:37MgA. L.Kasík1Diskuse
17:56:44Mgr. T.Hendrych0Předložení
17:57:128 Kulturní cena města Trutnova
17:57:14Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:58:049 Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova
17:58:06Mgr. T.Eichler0Předložení
18:00:3010 Nakládání s finančními prostředky opatrovanců
18:00:32Mgr. T.Eichler0Předložení
18:01:4311 Zástupci města v obchodních společnostech
18:01:45Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:02:4512 Různé
18:02:55Mgr. P.Sobotka1Diskuse
18:03:43Ing. David Jelínek1Diskuse
18:04:29Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:04:32MUDr. P.Plzák1Diskuse
18:04:59Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
18:05:07Ing. L.Panny1Diskuse
18:07:10Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
18:07:13Ing. David Jelínek1Diskuse
18:08:48Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
18:09:17Ing. V.Javůrek1Diskuse
18:10:22Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse