HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 2. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 17.04.2023Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny
Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
 Milan Lhoták      

   Nehlasovalo:
MgA. Libor Kasík JUDr. Dalibor Pluskal    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
MUDr. Pavel Plzák      

   Nehlasovalo:
MgA. Libor Kasík      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Petr Švaral
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Mgr. Petr Sobotka      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí - Ing.Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral      

   Nehlasovalo:
Ing. Tomáš Voborník      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 02c
Výroční zprávy HZS, PČR, MP Trutnov za rok 2022 - Ing. arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 03a
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 2 - Ing. arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Luboš Panny  Valerie Piskorová MUDr. Pavel Plzák  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 03b
Smlouva o zápůjčce - Odkanalizování obce Babí - dodatek č. 1 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 03c
Odpis nevymah. pohl. Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
Ing. Tomáš Voborník      

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 03d
Využití disponibilních prostředků na účtech města - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 03e
Čerpání prostředků vyčleněných na pomoc Ukrajině - Ing. arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4b1
Pozemky - smlouvy - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Petr Kubo  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny
Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek Mgr. Petr Sobotka    

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4b2
Pozemky - smlouvy - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivan Adamec      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4b3
Pozemky - smlouvy (body 1-6) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 04b4
Pozemky - smlouvy (body 1-2) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 04b5
Pozemky a spoluvlastnický podíl na nemovit. věcech - prodej, bezúplatný převod - hlasování o stažení bodu - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4c1
Horská čp. 142, č. b. 2 , Bulharská č. 55, č. b. 1 (odepsání nevymah. pohledávky) - hlasování o bodech č. 4c1-4c3 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4L1
Pozemky - vstup do Honebního společenstva Babí - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek
MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík  Milan Lhoták
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo
Ing. Karel Nečas JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 5a
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5b
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - SBTS - Klub vojenské historie Trutnov, p.s. - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 05c
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s. - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
 Milan Lhoták      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 05d
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - ZPA Smart Energy, a.s. - zmatečné hlasování - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 6
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny
Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová  Miloslav Rohlík Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň Ing. Tomáš Voborník  

   Zdrželo se:
Mgr. Petr Sobotka      

   Nehlasovalo:
MUDr. Jiří David  Milan Lhoták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
Ing.arch. Michal Rosa  Petr Švaral    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 05d
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) - ZPA Smart Energy, a.s. - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Mgr. Petr Sobotka      

   Nehlasovalo:
JUDr. Dalibor Pluskal      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 05e
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - hlasování o upraveném usn. - navýšení dotace Tkalcovskému muzeu - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník

   Proti:
Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
JUDr. Dalibor Pluskal Ing. Vladislav Sauer    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková
Mgr. Radek Horák Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
 Petr Kubo Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 05e
Dotace KULTURA (nad 50.000,00 Kč) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Karel Nečas  Miloslav Rohlík    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 05f
Dotace SPORT - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 05g
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 05h
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
 Petr Kubo  Milan Lhoták Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták
 Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Horák Ing. Václav Javůrek Ing. Karel Nečas Mgr. Petr Sobotka


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6
Změna č. 4 územního plánu Trutnov - doplnění obsahu změny - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7
Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MKČR a města v r. 2023 - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan
 Petr Kubo  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny
Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Eichler MgA. Libor Kasík Ing. Vladislav Sauer  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 8
Kulturní cena města Trutnova - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 9
Akční plány rozvoje sociálních služeb města Trutnova - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 10
Nakládání s finančními prostředky opatrovanců - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová
JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa
Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň
 Petr Švaral Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 11
Zástupci města v obchodních společnostech - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan  Petr Kubo  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Mgr. Jiří Paták  Valerie Piskorová JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Ing. Luboš Panny