CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
 
Dátum konania: 27.02.2023 Predsedajúci: Ing. arch. Rosa
16:00:286. zasedání Zastupitelstva města Trutnov
16:02:2901 Zahájení (volba návrhového výboru)
16:02:31Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:03:2201 Zahájení (schválení programu jednání)
16:03:26Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:04:48Ing. T.Voborník1Diskuse
16:06:56Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:08:5402 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí
16:08:56Ing. Jan Seidel1Předložení
16:10:09Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:10:13Mgr. P.Sobotka1Diskuse
16:11:33Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:12:0603a Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 6
16:12:07Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:13:0003b Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 1
16:13:04Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:13:25MUDr. P.Plzák1Diskuse
16:17:03Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:19:21Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:20:16Ing. T.Voborník1Diskuse
16:26:10MUDr. P.Plzák2Diskuse
16:27:18Mgr.Leoš Křemenský1Diskuse
16:27:59MUDr. P.Plzák1Diskuse
16:28:34Mgr. T.Eichler1Diskuse
16:29:15Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:30:05Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:31:01Ing. L.Panny1Diskuse
16:31:07Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:31:4103c Čerpání prostředků vyčleněných na pomoc Ukrajině
16:31:43Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:32:494b1 Pozemky - smlouvy (body 1-10)
16:32:52Mgr. T.Eichler0Předložení
16:33:21Ing. T.Voborník1Diskuse
16:33:32Mgr. T.Eichler0Předložení
16:34:19Ing. L.Panny1Diskuse
16:36:41Mgr. T.Eichler0Předložení
16:38:444b1 Pozemky - smlouvy (body 1-10)
16:38:47Mgr. T.Eichler0Předložení
16:39:194b2 Pozemky - smlouvy (body 1-5)
16:39:21Mgr. T.Eichler0Předložení
16:40:164b3 Pozemky - výkup
16:40:18Mgr. T.Eichler0Předložení
16:40:524c1 Na Dvorkách čp. 244, č. b. 7 (odepsání pohledávky)
16:40:54Mgr. T.Eichler0Předložení
16:41:294c2 Slévárenská čp. 605, č. b. 20 (odepsání nevymah. pohledávky)
16:41:31Mgr. T.Eichler0Předložení
16:42:104c3 Spojka čp. 142, č. b. 2 (odepsání pohledávky)
16:42:13Mgr. T.Eichler0Předložení
16:42:464c4 Jiráskovo nám. čp. 217, č. b. 5 (odepsání pohledávek)
16:43:05MUDr. P.Plzák1Diskuse
16:43:25Mgr. T.Eichler0Předložení
16:43:524d1 Restaurace Rubín (odepsání pohledávek)
16:43:54Mgr. T.Eichler0Předložení
16:44:344b1 Pozemky - smlouvy (body 1-10)
16:44:47Mgr. T.Eichler0Předložení
16:47:35občan/ka/ města1Diskuse
16:49:25Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:50:20Ing. L.Panny1Diskuse
16:50:43Ing. T.Voborník1Diskuse
16:52:05Mgr. I.Adamec1Diskuse
16:53:29MUDr. P.Plzák1Diskuse
16:54:08Ing. L.Panny1Diskuse
16:54:21Ing. V.Javůrek1Diskuse
16:54:44Mgr. T.Eichler0Předložení
16:54:45Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:56:095a Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě spol. MEBYS Trutnov, s. r. o.
16:56:385b Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
16:56:45Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:57:126 Darování obrazu sv. Jana Nepomuckého z kostela v Libči do sbírek Muzea Podkrkonoší v Trutnově
16:57:15Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:57:17Mgr. T.Hendrych0Předložení
16:58:177 Přísedící u Okresního soudu v Trutnově
16:58:31Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
16:59:058 Organizační a pracovní řád Městské policie Trutnov
16:59:08Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:00:529 Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
17:00:54Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:01:09Ing. Jan Seidel1Předložení
17:01:11Ing. Jan Seidel1Diskuse
17:01:57Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:02:2210 Zástupci města v právnických osobách
17:02:24Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:03:1211 Dohoda o uznávání časových jízdních dokladů MHD Trutnov na vybraných úsecích dráhy a linkách veřejné drážní osobní dopravy
17:03:14Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:04:3712 Návrh na zřízení místních výborů - návrh zastupitele MUDr.Plzáka
17:04:39Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:04:53MUDr. P.Plzák0Diskuse
17:09:02Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:09:56Mgr. P.Skokan1Diskuse
17:12:42Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:12:44MUDr. P.Plzák1Diskuse
17:14:04Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:15:37MUDr. P.Plzák2Diskuse
17:16:44Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:17:59Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:18:06MUDr. P.Plzák3Diskuse
17:18:39Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:19:2213 Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2023
17:19:38Ing. T.Voborník0Diskuse
17:19:53Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:20:28Ing. T.Voborník0Diskuse
17:21:28Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:22:23Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:22:4914 Určení oddávajících
17:22:54Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:23:4715 Různé
17:23:51Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:24:01Ing. V.Javůrek1Diskuse
17:25:07Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:27:05MUDr. P.Plzák1Diskuse
17:27:37Ing.arch. Michal Rosa1Diskuse
17:29:45Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:33:00MUDr. P.Plzák1Diskuse
17:33:25Ing. T.Voborník1Diskuse
17:34:15Mgr. I.Adamec1Diskuse
17:35:13Mgr. P.Sobotka1Diskuse
17:36:16Ing. Vendula Kasperová1Diskuse
17:36:57Ing.arch. Michal Rosa1Předložení
17:37:20Ing. T.Voborník2Diskuse
17:37:55Mgr. T.Eichler0Diskuse
17:38:28Ing. V.Javůrek2Diskuse
17:39:22Mgr. T.Hendrych1Diskuse
17:40:13Ing.arch. Michal Rosa1Předložení