HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 1. zasedání Zastupitelstva města Trutnov, konaného dne 27.02.2023Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 01
Zahájení (volba návrhového výboru) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 01
Zahájení (schválení programu jednání) - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 02
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, přehled plnění investičních akcí - Ing.Seidel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 03a
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 6 - Ing. arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek Mgr. Petr Sobotka    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 03b
Změny rozpočtu města Trutnova na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 1 - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Zdrželo se:
Ing. Václav Javůrek Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny JUDr. Dalibor Pluskal
Mgr. Petr Sobotka      

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Eichler      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 03c
Čerpání prostředků vyčleněných na pomoc Ukrajině - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4b1
Pozemky - smlouvy (body 1-10) - hlasování o přerušení projednávání bodu č. 9 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 6
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Radek Horák
Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Ing. Kateřina Hindráková Ing. Václav Javůrek
 Milan Lhoták MUDr. Pavel Plzák    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4b1
Pozemky - smlouvy (body 1-10) - hlasování o bodech 1-8, 10 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4b2
Pozemky - smlouvy (body 1-5) - hlasování o bodech 1-3,5 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4b3
Pozemky - výkup - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4c1
Na Dvorkách čp. 244, č. b. 7 (odepsání pohledávky) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4c2
Slévárenská čp. 605, č. b. 20 (odepsání nevymah. pohledávky) - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 5
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
PhDr. Jana Křemenská Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Pavel Káňa  Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták
Ing.arch. Michal Rosa      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4c3
Spojka čp. 142, č. b. 2 (odepsání pohledávky) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4c4
Jiráskovo nám. čp. 217, č. b. 5 (odepsání pohledávek) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4d1
Restaurace Rubín (odepsání pohledávek) - Mgr. Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4b1
Pozemky - smlouvy (body 1-10) - hlasování o stažení bodu č. 9 - Mgr.Eichler
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 5a
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - užívání městských sportovišť ve správě spol. MEBYS Trutnov, s. r. o. - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek
MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny
Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
MUDr. Jiří David Ing. Kateřina Hindráková    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5b
Dotace SPORT (nad 50.000,00 Kč) - TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s. - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek
MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan
PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny
Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
MUDr. Jiří David Ing. Kateřina Hindráková    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6
Darování obrazu sv. Jana Nepomuckého z kostela v Libči do sbírek Muzea Podkrkonoší v Trutnově - Mgr.Hendrych
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MUDr. Zuzana Chovancová
Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
MUDr. Jiří David      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 7
Přísedící u Okresního soudu v Trutnově - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík
Ing. Tomáš Voborník      

   Nehlasovalo:
 Juraj Sucháň      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8
Organizační a pracovní řád Městské policie Trutnov - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 9
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
Mgr. Petr Sobotka  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
Ing. Václav Javůrek  Juraj Sucháň    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 10
Zástupci města v právnických osobách - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 3
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík
MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák
 Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan
 Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník  

   Nehlasovalo:
Ing. Václav Javůrek Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 11
Dohoda o uznávání časových jízdních dokladů MHD Trutnov na vybraných úsecích dráhy a linkách veřejné drážní osobní dopravy - Ing.arch.Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 28
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták Ing. Karel Nečas
Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík
Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka
 Juraj Sucháň  Petr Švaral MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník

   Nehlasovalo:
MUDr. Jozef Kochan Ing. Luboš Panny    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 12
Návrh na zřízení místních výborů - návrh zastupitele MUDr.Plzáka - MUDr.Plzák
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 18
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Mgr. Petr Sobotka  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    

   Proti:
Mgr. Ivan Adamec MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička MVDr. Libor Kacr
Mgr. Pavel Káňa MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská
 Milan Lhoták Mgr. Jiří Paták Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan  Juraj Sucháň    

   Zdrželo se:
Mgr. Ondřej Čalovka Ing. Václav Javůrek    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 13
Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2023 - Ing.Voborník
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík Ing. Tomáš Voborník    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 14
Určení oddávajících - Ing. arch. Rosa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 30
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivan Adamec Mgr. Ondřej Čalovka MUDr. Jiří David Mgr. Tomáš Eichler
Mgr. Tomáš Hendrych Ing. Kateřina Hindráková Mgr. Radek Horák Mgr. Petr Horčička
MUDr. Zuzana Chovancová Ing. Václav Javůrek MVDr. Libor Kacr Mgr. Pavel Káňa
MgA. Libor Kasík MUDr. Jozef Kochan PhDr. Jana Křemenská  Milan Lhoták
Ing. Karel Nečas Ing. Luboš Panny Mgr. Jiří Paták JUDr. Dalibor Pluskal
MUDr. Pavel Plzák  Miloslav Rohlík Ing.arch. Michal Rosa Ing. Vladislav Sauer
Mgr. Petr Skokan Mgr. Petr Sobotka  Juraj Sucháň  Petr Švaral
MUDr. Antonín Vajcík      

   Nehlasovalo:
Ing. Tomáš Voborník